W naszej ofercie magnesy: neodymowe, ferrytowe, AlNiCo, Sm-Co, uchwyty magnetyczne, separatory magnetyczne, stoły, chwytaki.
magnesy neodymowe
magnesy ferrytowe
magnesy magnesy stale
magnes

Nasz sklep internetowy www.MAGNESY.eu

Impuls elektromagnetyczny

 

Impuls elektromagnetyczny (ang. electromagnetic pulse - EMP) w telekomunikacji, fizyce pojęcie oznaczające powstawanie i rozprzestrzenianie się promieniowania elektromagnetycznego o niezbyt dużej częstotliwości ale o bardzo dużym natężeniu.

Impuls elektromagnetyczny powstaje podczas silnych eksplozji (szczególnie bomby atomowej), podczas zdarzeń wywołujących gwałtowne zaburzenia ziemskiego pola magnetycznego.

Impuls powstający podczas wybuchu jądrowego przenosi większość energii w falach elektromagnetycznych o częstotliwościach w zakresie od 3 Hz do 30000 Hz.

Wyróżnia się następujące rodzaje impulsów:

  • NEMP (ang. Nuclear Electromagnetic Pulse) - impuls powstający podczas wybuchu jądrowego;
  • LEMP (ang. Lightning Electromagnetic Pulse) - impuls powstający podczas wyładowania atmosferycznego (pioruna).

Pozostałe źródła generują impulsy o znacznie mniejszym natężeniu.

Szkodliwość impulsu

Impuls elektromagnetyczny indukuje wysokie napięcie w sieciach i urządzeniach elektrycznych w konsekwencji czego ulegają one uszkodzeniu. Zmienia własności jonosfery zaburzając łączność radiową.

Powstawanie impulsu

Impuls powstaje w wyniku przyspieszania, hamowania oraz ruchu po okręgu (w polu magnetycznym) cząstek obdarzonych ładunkiem, głównie elektronów.

W wyniku wybuchu bomby jądrowej powstaje promieniowanie gamma, promieniowanie to oddziaływując z powietrzem jonizuje atomy powietrza, a wybitym elektronom nadaje kierunek ruchu zbliżony do kierunku rozprzestrzeniania się promieniowania. Przyspieszane elektrony są źródłem promieniowania elektromagnetycznego.

Powstała w wyniku wybuchu i promieniowania jonizującego plazma jest pchana siłą wybuchu, poruszając się w ziemskim polu magnetycznym, na zasadzie pola wmrożonego pcha pole magnetyczne wraz z falą uderzeniową wybuchu. Gdy zmiany są gwałtowne i silne, to zaburzenia pola magnetycznego rozprzestrzeniają się jako promieniowanie elektromagnetyczne. W ten sposób powstaje impuls elektromagnetyczny gdy do ziemskiej magnetosfery dotrze fala erupcji słonecznej lub wpadnie do atmosfery duży meteoroid.

W broni jądrowej

Impuls elektromagnetyczny powstający podczas wybuchu broni jądrowej, jest tak silny, że określa się go jako jeden z czynników rażenia tej broni. Istnieją też koncepcje takiego przeprowadzenia wybuchu by ten czynnik odgrywał pierwszoplanową rolę, tego typu bomba zwana jest bombą elektromagnetyczną.

Impuls elektromagnetyczny może być też wytwarzany przez inne, niż bomba atomowa czynniki - na przykład burze magnetyczne czy pioruny. Można go także wytwarzać celowo z użyciem silnych elektromagnesów.

Prowadzone są prace nad bronią EMP, której siłą rażenia byłby impuls elektromagnetyczny. Powodowałaby ona zniszczenie sprzętu elektronicznego w promieniu rażenia (w tym radarów, elektroniki samolotów i tak dalej).

Źródło: pl.wikipedia.org/wiki/Impuls elektromagnetyczny